سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.

دلتنگ...

برای دلم وبه خاطر دل تنگی هایم می نویسم...

نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: یادداشت ثابت - سه شنبه 91/11/18

    

 

 نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: شنبه 95/8/1


گاهی برخی واژه ها ،  فریادی به وسعت تمام سکوت می جویند که کاسه ی صبر نیز زخمی فهم،

شکسته ی درد می گردد ..

باید بروم .. یغض سنگین بودن .. کهکشان آیینه ها شکسته می شود به شهابی از فهم ..

چرا یاس دل را پریشان رفتن کرده ای ؟  برگهای پاییزی که در غم نگاه غروب سرود جدایی می

سرایند و دست در دست نسیم دلهره نقش بر فرش خیابان میگردند .. رهگذری را شاعر ،پرستویی را

آواره و دلی را ملتهب لحظه ای کرده و از یاد می برند بغض نفس های خسته ی برگ شکسته را  و در

این میان در رهگذر اندیشه ی تلخ بهار در آنسوی فاصله ها در غم سنگین لحظه ها فرو می افتد از

نگاه نشسته بر جاده ی انتظار، قصیده های بی صدای فریاد، که بهار خزان را در یاس ها می جوید و

طروات باران را در شبنم دل ..

می داند دست در دست طوفان روزها دادن و رقص زمانه را بر ویرانه های دل پایکوبی نمودن تا

نگاه کنجکاو دهر زخم درد را از اندیشه خیس نفهمد و زمانه چهار نعل غرورش را بر شکسته های

باران نتازاند ، جان را کویر سوخته ی احساس می کند...

 که رهایی از افق خالی از درد را بال گشودن دل میخواهد تا به وسعت تمام مهربانی هایش آسمان را

 چرخ زده و بر گلدسته های عشق آوای دل را بر گوش زمان بسپارد  ..

اما خط چشمانی که غرق در دریای دل گشته و غروب دلهره سکوت شبش را به جنون می کشاند را

اندیشه داری ؟ می داند که قانون نوشته ی آدمیان را باید پایس حریم بدارد و حصارهای ردیف شده

را بی قافیه ی دل در لحظه ها بسراید که شمشادها را نگاهی به آرامش نرود  ..

اما ندای جاری در لحظه ها ؛ عجین شده با گلبرگهای بهار را می توان از نگاه باران شست ؟

به کدام اندیشه می توان سقف دل را از شبنم باران باز داشت و سروده های کتاب ها را در فهم زلال

چشمها نوشت ؟ گاه در سکوت ، در زیر خروارها درد در شکسته ی قامت به خم زمانه هم می توان

عشق به بودن را در نگاه باران که بر شیشه ی افکار به هزار اندیشه در خطی از حزن دل می نویسد

به تأملی از اندیشه یافت .در غم از واژه های بودن که حک شده بر صفحه ی درد ، شب را طلوعی

به صبح نمی یابد و سایه های ابر ، غم آسمان دل را بی صدا فرو می ریزد بر جویی از اندیشه ی

درد ...

به صدای باران بنویس بر بغض سنیگن لحظه ها که به انتظار یاس ها بهار را مشق شب خواهم کرد

تا باران به تب اندیشه، دل سوخته ی کویر را به درد از غم یاس ها زخم برلحظه ها نزند ...  نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: دوشنبه 95/7/26


این روزها به فریاد نشسته  سکوت جاده ی انتظار ..

صدای امید دیروز یأس را صحرا نشین اشک کویر شده است ..

نسیمی که پا به پای خاطره ها ، شبنم عشق را بدرقه ی لحظه ها ی دلدادگی می کرد ، طوفانی شده که

صدای سر درگمش پنجره های خسته را به آغوش مرگ می نشاند .. ..

خط زد واژه های دلش را ، به بند حصر کشید زمزمه هایی که بدون توجه به قافیه های گذر، ردیف

ترانه ی چشمها گشته بود تا در زیر چتر معرفت هجا کند نجابت باران را ..

به دار قضاوت سوخت و به انتظار نشانی از گم شده ی بهار، ستاره ها را در دل پر آشوب بی خبری

تا صبح مهمان خیس چشمها بود ..

غروری شکسته ، چشمانی به غم نشسته ، در وادی دشت هراس ، زمزمه های ترسِ دل را در

دریایی از اشک ، خطی کرد به یک نشان و به انتظار ، ساعتها پنجره ی غربت را گشود ..

غافل از اینکه قاصدکان بهار کوچ کرده ، راهی دیار غربت گشته و چشمهای خسته ی منتظر را

ازیاد برده اند .. حجم دلتنگی ها ، غصه ی فراموشی یأس ها ، ترانه ی به غم نشسته ی بهار، صدای

گلدسته های خفته بر بلندای انتظار ، تسبیح دل را دانه دانه پریشان کرد، گسسته ی انتظار ، دلتنگ تر

 از همیشه غصه ی دل را در اشک شمع ، به هزار فریاد شنید ..

به صدای باران ِچشمها، بی صدای لحظه ها گشت ، ترانه های دل را فرو خورد، واژه های سر

خورده را بایگانی کرد صندوقچه ی دل را در تنگنای نا مهربانی ها به رازی از مهر گشود و در

 حجم دلتنگی هایش اشک شمع را مهمان لحظه ها کرد در جامی به وسعت تمام ناگفته هایش تا نگاه

کبوتر رها خط طرد بر زمزمه ی باران نکشد و مسافر جاده را سر خورده از انتظار بهار نکند ...

سخت است اشک را تحریر کردن و دلتنگی را به واژه ترسیم نمودن ...   نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: چهارشنبه 95/7/14


می توان سکوت را در لحظه ها گذاشت ...

می توان ذهن پرسشگر را بی جواب  درتحیر اندیشه رها کرد ..

می توان بی اعتنا به گلبرگهای جستجو گر، شبنم جواب را در سکوت  دشت بی خبری محو در

دریای باران دل کرد  ..

اما شکستن باور، جریحه دار کردن غرور چرا ؟

راحت میشکنیم  و بر مدار پرسشگر زمان رها می شویم ...

می توان داس حرس را در دست گرفت و براندیشه ی  روییده بر باور غلط زخم نابودی کشید، اما 

بر مدار کدامین محک و به اندیشه ی کدامین قضاوت ؟

 شاید در قاموش اندیشه باید آفتابگردا ن را سرزنش کرد، مه را در جنگل انبوه هراس ، بر تیرگی

 دشت آسمان قلمداد کرد . .. !

راحت خط می زنیم خطی را که به هزار جمله در یک واژه نوشته شده ..

 حذف از نگاه باران .. زخم بر شیشه ی  بهار .. خط خطی های دنیاست که باید ثبت کنیم  در دفتر

ذهنی که نگاه باران را نه در گل و لای هرزه ی روزگار که بر آسمان پاکی در زلال منشور رنگین

کمان می جوید ..

پیر خرد بر زخم سالها نگریستن و جان دادن ،حرف دل را به سوز بیانی ساده بر قلب زمان نوشت :

که صداقت تاوان سنگینی دارد .. دنیا بر مدار قضاوت خود،  شکسته شدنت را به تماشا می نشیند  تا

فراموش کنی رنگ پاکی بهار را و فرا بگیری سنگ بودن در زمانه را...

 در تلخ خنده هایش به سوز اشک گفت : هرگز دلت را آیینه مکن .. غبارها را به استقبال برو  ،

درو که باشی زخم نمیخوری، شوری درد را بر زخم گونه هایت  حس نمی کنی و

 طعم تلخ حقارت را بر شکسته های غرورت زخم در ثانیه ها نمی بینی ..

باید آموخت خاموشی را .. باید تظاهر را فریاد کرد ،

باید فراموش کرد که نگاه آسمان زلال معرفت دارد ..

آسمان هم دل کویر را سوخته ی درد می خواهد ..

قصیده ی زخم  در هم تنیده است به غم کلمات ، واژه هابه شکستن دل به هم میریزد  ،

غرور که جریحه دار شود باران خود به خود از نگاه آفتاب فرو می ریزد ...

 و شاید فردا در طلوع خاطره ها فراموش کند قصیده زخمی دل را ... نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: جمعه 95/7/9


قدمهایش آرام ، گرمی دلنشین آغازین روزهای مهر تابستان  دارد...

رنگین کمان بهار را در دستان خود گرفته، تا از لمس عطر بودنش کودک عشق، قدم زدن در

رنگهای پاییزی را به خاطرِدل  ِمشوش فردا بسپارد  ..

کوله بارش پر از ترانه های عاشقانه ، رعد خوشحالی در چشمانش، طوفان عشق به پا می کند ..

همرنگ واژه های دل می شود، به ردیف ردیف خط ِنگاه رهگذران، ورق ورق خاطره می شود ..

نشسته بر جوی گذر عمر را ، به بارشی از رنگهای بی نظیر تسلی غم و مهر شادی می دهد

بر نگاه منتظر بر طلوع امید ، بر خط نیلگون آسمان آبی  در وزش نسیم صبحگاهی گیسوان طلایی

بودن را در دشت دل می گستراند ..

بر تکیده بر زخم روزگار ِ نشسته در آغوش غم ،هم صحبت می گردد ، راز دار چشمهای حزینش

شده از نجواهای غروب برایش ترانه ی گذر می سراید ..

سوز سرما ، صدای پنجره هایی که گاه شاد و شیطون و گاه خسته و غمگین در آغوش باد نغمه

خوانی می کنند .. شمعدانی هایی که انتظار را سالهاست در گلدان های سفالی به رسم صبر آموخته

اند و نور ماهی که هر از گاهی از پشت ابرهای خاطره دلربایی می کنند ، پاییز را شاعر لحظه ها

می کند،  ترانه هایش  واژه واژه از چشمان  آسمان بر سقف شیروانی دل ، بر نگاه ناودان ، یا بر

برکه ی احساس می نشیند ...

ترانه ی عشق ، آهنگ گذر ، لحظه های پر خاطره ، چترهای بلا تکلیف  و چشمهای منتظر رو به

آسمان،  به شمار بی شمار نجوا ، آرام  آرام با زمزمه های دلها به سبک نگارششان هم ندا می شود

.. در ترانه ی باران و آهنگ  ناودان ،خاطره های که زنده می شود و غمهایی که دل به آغوش آرام

او می سپارند ..

برگ برگ درختان دلش را به دست کودکان مدرسه می سپارد تا نشاط  فردا را در خاطر بسازند

 به زیر پای رهگذران پر شتاب ، فرش صبر می شود تا صدای خش خش وجودش اندکی رهگذر را

به سرای آرام خیال ببرد .

و صدای جاروی پیر کوچه ، بر سنگفرش ها ، دست خجالت بر تقدیراست که در میان تمام  دلها،

شاید او خسته تر از بید مجنون باشد از خزان پاییز ..

در فصل تبلور مهر و دوست داشتن ، در همراهی با دلهای پریشان وخاطره های آشفته

در شنیدن رازهای سر به مُهر سکوت نجواها ، از یاد می برد پاییز ، بودن خویش را

زخم دردها ، رنگین کمانش را تک رنگ خاکستری میکند ..

به غم نگاهش ، نسیم ، سوزناک پرشتاب میشود و در بارش بی امان چشمهایش ،گرمی مهر از دلش

رخت بسته  ، انجماد لحظه ها را مهمان میشود...

کوله بار مهرش در میانه ی غمهای نهفته تهی می شود ...

خیس از نگاه تحیر باران ، سر بر دامان زمستان می گذارد

تا در انجماد لحظه ها فراموش کند لبخند مهر خود را ... نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: پنج شنبه 95/7/8


تو تمام قد ردای سکوت انداخته ای و او تمام دل شکسته ی انتظار شده است ..

آنگاه که در غبار فرو ریختن ها، در دل خاک شده ی فردا ، در نگاه غبار گرفته ی آیینه ی چشمها ،

زلال باران را از نگاه معرفت لحظه ها به نهیبی سخت از شکستن و فرو ریختن در قلب ثانیه ها

یافت باورش خط ممتد پریشانی در جاده ی انتظار نبود ..

روزگاری آسمان کویرمرهمی بر دل سوخته ی روزها، شب را به ترانه ی ستاره ها ، تسلی بخش تن

زخم خورده ی بیابانگرد  روزها بود تا افسون زیبایی شب درد زخم را از نگاه پریشانش بگیرد

و این روزها او نیز در التهاب برکه ای دور ، ستاره هایش را در دل ابرهای غمگین به سوی

خاموشی کشانده تا اشکهای خسته ی زمان رخ ماه را پریشان درد نکند ... !

سکوت ثانیه ها ضرب آهنگ مرگ می نوازد ..

ابرها فرو خورده ، بغض زمان شکسته و چشم ، ابر بهار را مهمان دل کرده است ..

روزها کوله بار شتاب را برداشته و ثانیه ها را محو درعقربه های زندگی به سرعت به سوی انتهای

مقصد می برد و قصید ه ی دلتنگی ، غزلهای باران خورده ی نگاه خشک کویر بر قامت سوخته ی

باور مهر و صبر در سرای نا امیدی است ...

سوخته در زمان  ، زخم خورده از دردها ، آنکه  صدای شکسته شدن را لمس وجود کرده و آیینه ی

صبر را بر چهره ی خسته ی خود نهاده تا بازتاب مهرش در شکسته های وجود محو در غبار یأس

نشود ، درس سکوت می دهد بر واژه هایی که در بی قراری لحظه ها در پریشانی خاطری آشفته ، گنگ

گشته و زخم خاموشی را به جان خریده اند !

شاید هم آلاله های رها ، سوختن در اضطراب لحظه ها ، آنگاه که نشانه های بودن در ساعت

خاموشی مانده و پنجره های امید از هر سو بسته گشته و دست از یافتن نشانی کوتاه شده و اندیشه ی

مضطرب ، دل را در بی قراری لحظه ها به زخم خاموشی می سوزاند ، اندیشیدن به وراء آسمان

 راحماقتی می داند بچه گانه ...

که تاوان دوست داشتن بی ریا،  سوختن در سرزمین محال های انتظار است .. ؟

تو رها می شوی در اندیشه ی گمنامی خود و فراموش میکنی که نگاهی خسته از فراسوی ثانیه های

جنون ، نشان بودنت را از هر نسیمی به هزار جمله در طلب یک نشان می جوید ..

آرام می گیرد کبوتر رها بر اندیشه ی خیس باران و

 می میرد دلی پریشان در پای بست انتظار ِ دار زمان ...  نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: شنبه 95/7/3


امروز آغازین  روز فصل رستن دوباره ی توست ...

 شادی هایت را در صف انتظار به نوبت فردا قرار بده تا یک به یک ، امیدهایت درب ورودی دل را

با لبخند شادی باز کند

بر کلاس درس مدرسه با عشق وارد شو تا رسم زندگی فردا را با تمام وجود بیاموزی ..

ردیف اول ، وسط یا آخر ، کنار پنجره یا انتهای کلاس ، فرقی نکند ، که تنوع روزهای زندگی

فردای توست . گاه افکارت سوار بر چرخه های ملتهب زندگی تاب می دهد لحظات پر آشوبت را

و گاه آرامش روزها ، تو را بی خیال از ابتدا و انتهای ی فصلهای زیستن ،در ردیفی دلنشین از قافیه

های دل ، شوق زیستن را برایت زمزمه می کند و گاه تمام احساس ، شمعدانی های تشنه را پشت

پنجره ی انتظار به باران دلتنگی زخم زمانه می دهی ...

و شاید گاهی در سبوی چشمان بهار بشویی نم نمک اندیشه ی خیس باران را ..

از صدای زمزمه ی مهر کلاس بیاموز مهربان بودن را و از چشمان ساکت و پر صدایش، راز آیینه

را جستجو گرباش ..

ساعت به ساعت سر فصلهای یادگیری تو عوض می شود ...

در قامت سرو لحظه ها مهر وامید را به یادگار بردار ..

تکالیف سخت ریاضی را با تلفیقی نرم از نثر فارسی به تمام وجود فرا بگیر ..

محبت را پایه  وبنای بودن خود نگه دار..

 شادی هایت را در تقسیم عشق ، ضرب در مهربانی وجود ، جمع در تمام تلاشت به مساوات نگاه

آیینه  به دست منشور مهربانی بسپار تا بکاهد زخم درد را از نگاه پرتلاطم اندیشه ی خسته ی زمان...

در محبت ورزی شعاع نا محدوده دایره را به خاطر بیاور، ولی هیچگاه قلب دیگران را بر مدار

 قضاوت بر دایره ی بسته ی  ذهن ننشان ..

در خطوط زندگی ترسیم گر یک رنگی به مساوات ضلع های مربع باش ، فرمولهای زندگی را با

نسیم امیدواری در دفترچه ی تجزیه و تحلیل ذهن به سادگی بیاموز ..

 در درس ادبیات فارغ از اندیشه های کلیشه ای ،  لمس عشق در خزان پاییز را به ترسیم واژه های

ناب زمزمه کن ..

شاعر لحظه ها باش و بازتاب نور رنگین کمان در ترنم باران به لبخند مهر خورشید را نقاش یادها

 باش ..

بگذار صفای وجودت را آیینه به  رخ باران بکشد و اشک شوق ،چشمان نافذ کلاس را در پشت میز

 خاطره ها پر کند ..

بر خطوط نگاهش ترسیم گر وجود عشق باش تا زمزمه های نخستین امسالش را به شوق وجود بی

آلایش تو ، آغاز کند ..

در کلاس درس امروز همرا ه با شیطنت های وجودت رسم زندگی فردا را عاشقانه بیاموز ..

صداقت را در هیاهوی زمانه گم نکن ، امید را از خاطر مبر،  مهربانی را به فراموشی لحظه ها

نسپار و خاطره های شاد امروز را برای فرداهای دلتنگی به خاطر بسپار ... نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: سه شنبه 95/6/30


در ازدحامی سخت آرام بود برق نگاهش ..

ضریح چشمانش آیینه ها را می شست و دل را شیدای لحظه ها می کرد ..

زمزمه ها ، دست نیاز گشوده همه ی وجود قنوت دعا می گشت ..

چشم ، نگاه غبار آلود آسمان را در تلاقی صوت اذان و گلدسته های مهر به بارانی آرام ، بدرقه ی

هزار نیاز می کرد ..

در اوج خواستن و تمنا  ، دل ، واژه هایش را گم می کرد و اندیشه سر درگم لب فرو می بست

قایق شکسته ی وجود ، صدای شکستنش در موج های سخت بودن را به زمزمه ی نگاه در همهمه

های بی صدای می داد ...

بوی عشق ، فریاد غربت . زمزمه های شکسته ، شاید نفیر نی  بریده از نیستان دلدادگی بود تا زجر

 لحظه ها در بی شرمی  خفاشان را از سوز نگاه زائران بنوازد  ...

دست تبرک بر آستان بی ریایش ، آرامش غربت لحظه ها بود بر طوفان نگاه ..

اما دل ِگمشده ی آیین معرفت،  سردر گم فهم بود از درد و رنج لحظه ها ..

نگار عشق در نگارستان دلدادگی سوختن گلستان زندگیش را به جان خرید تا عطر نجابت آلاله ها 

فضای زمان را تا ابد تسخیر خود کند و ندای حق ِ مؤذن از گلدسته های معرفت،  دلدادگان را به

مسیر عشق واقعی رهنون سازد ..

دست بر ضریح دستان جدا گذاشتن و آیه های دل را به اشک چشمان سپردن ، در هم می شکست غم

دنیا را زمزمه ی غمگین نخلهای سر به زیر که قامت شکسته ی سرو آسمان بوند در زیر نیزه های

چشمان خونین نفاق ...

نگاه آسمان خونبار لحظه هایی بود که زنده در ثانیه ها فریاد می کرد ..

در زمزمه های بی امان در و دیوار از سوختن پرنده های عشق در اسارت نگاه خفاشان خفته در

سیاهی جهالت ، چه آرام اوج می گرفت نشان سرخ عاشقی بر گنبدی از عشق ...  نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: یکشنبه 95/6/7


سخت بود و سرد ، سکوت و فراموشی ..

گم شده در دشت هستی و به عزای خاموشی نشسته در مرگ آلاله های وحشی ..

باران دعا که می بارید زمزمه ای بر لبانش نمی نشست جز نگاه خیس و طوفانی ..

وقتی در نگاه اندیشه ، آبی آسمان را در قامت سرو رها دید در کنار برکه ی خاموش دل و افکار

منجمد قلمش ، گرمای محبت و زمزمه های دل را در بغض خاطره ها به جاده ی ترسیم کشید ...

و جان بهار را به سخاوت احساس پویا بخشید تا از رهگذر زمزمه ها در پای درس رستن ، سبز

بودن را به طلوع صبح ببخشد و نگاه ماه را در پس ابرهای دلتنگی ، دلفریب حریر نشین قلم زند ..

زخم انتظار جانکاه هست و ویرانگر ...

هر صبح در هیاهوی دشت شلوغ شهر، نشان بودن را به صد شوق به انتظار بنشینی ! تا قاصدکی از

مهر یا ترحم نشان بی نشان از عمق واژه های خفته در خاموشی برایت بیاورد که دست احساسش بر

قلم است تا بنگارد گلبرگ دل خویش را بر جوی زخمی لحظه ها و بگشاید پنجره ی زخم خورده ی

احساس را تا دلتنگ لحظه ها نبض زمان را از یاد نبرد و امید را در دنج ثانیه ها  در طنین خسته اما

امید بخش قلمی به زخم نشسته  بیابد  ...

وقتی پاییز سرنوشت فصل ِ رستن باشد ، پژمرده می شود برگ های سبز بودن در خزان انتظار ..

قلم در پشت پنجره های بسته در خاک شمعدانی های خسته به هزار واژه تراشه ی اشک می شود

سکوت دنج ِلحظه ها ، نوشتن را می رباید و قطره های یأس و دلهره ، انتظار وخاموشی،  صفحه ی

گشوده ی دل را غرق در دلتنگی به دست فریاد سکوت می سپارد ...

باید فریاد زد تاوان ... کشته شدن در لحظه ها نیست  ...

تاوان ... انتظار کشنده ی سکوت نیست ..

تکرار می شود مرگ خاموشی در جاده ی خزان انتظار

در فریادهای خاموش دفن می شود شوق بهار ...

 بغض انتظار راه نفس کشیدن واژه ها را سد می کند و قلم احساس را در تب ثانیه ها می سوزاند ....

... بمیرد قلم احساسش در خزان انتظار، که تکرار مرگ ، زجر لحظه های بودن است ...  نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: سه شنبه 95/6/2


گاهی می یابی گمشده ات را در سکوت بیابان در هیاهوی خالی شهر ... زلالتر از باران دلنوازتر از نسیم در کوهساران ..

رنگ می گیرد بی رنگی هایت ، پر نور می شود سکوت شبهایت و غزل می شود زمزمه های خاموشت ..

سجاده ای به وسعت وجود بر کرانه های دلدادگی گشوده می شود و واژه های ناب صدف عشق را همنشین می گردد ..

در تسبیح لحظه ها هزار ذکر می گردی و در عمق وجود باور مهرش را سجده ی شکر داری

آنوقت است که لحظه هایت قنوت یاد می گردد و دست نیاز گشوده به بی نیاز داری

به تلاوت صبح آیه های دعا را آیینه ی چشمها داری و

 در بانگ گلدسته ها رهایی کبوتر خیال را تا ژرفای اندیشه ی به باوری از پرواز سبز می خواهی

شکسته در خود ، ترمیم نبض بودنش را به مرهمی از فراموشی زخمهایش می خواهی

 زخم دلتنگی بر یاد ، آسودگی یادش از زمانه را طلب داری

شبنم عشق بر گلهای سجاده طراوت لحظه هایش را خواهانی ..

پیچک های دعا را رونده به سوی آسمان اجابت و یاس ها را آرامش بخش جنون دل می خواهی ..

در یافتن خود،  گم می شوی در اندیشه ی مهر او ، سرای رفتن را پای بسته به زنجیر بودن نمی خواهی ..

یافته ات  را در صندوقچه ی امانی دل ، به حافظ لحظه ها می سپاری..

 آرام وبی صدا در دلتنگی لحظه ها در عمق  فاصله ها  ، در تحیر روزها و در امتداد خط ممتد شب ،

 زمزمه ی لحظه هایت ، قنوت نگاهت ، بارانیست که دشت وجود را غرق دلتنگی دارد ...    1   2      >
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
برچسب ها
دوستان
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS

بازدید امروز: 136
بازدید دیروز: 110
کل بازدیدها: 214110